NorthSouth

IMPREZY INTEGRACYJNE

Team building - to różnego rodzaju formy integracji grupy sprawiające, że poszczególni jej członkowie poznają wzajemnie swoje mocne i słabe strony.  Budowanie zespołu to narzędzie do stymulacji i motywacji, szereg aspektów związanych ze współpracą w zespole.Podczas zajęć pracownicy podzieleni są na niewielkie grupy, w których wykonują szereg zadań.Sukces zespołu uzależniony jest od stopnia realizacji powierzonych mu zadań. Celem wyjazdu jest wzmocnienie pozytywnych przejawów pracy grupowej oraz eliminowanie zachowań hamujących ten proces.

Tutaj proponujemy zajęcia w terenie ponieważ wyprowadzenie pracownika z biura na łono natyry jakim jest las, woda, powietrze stwarza warunki do bardziej efektywnego działania w grupie.