NorthSouth

KURSY SZKOLENIA

     ALPINIZM PRZYMYSŁOWY

 

 

Program kursu

 

Wykłady
 • omówienie zasad BHP, oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na wysokości
 • organizacja stanowiska roboczego
 • prezentacja i omówienie indywidualnego wyposażenia ochrony przed upadkiem
            (uprzęże, kaski, ląże, absorbery energii)
 • prezentacja i omówienie zasad działania przyrządów
            (zjazdowych, zaciskowych, autoasekuracyjnych, karabinków)
 • budowa i parametry wytrzymałościowe lin statycznch, taśm
 • zasady budowy stanowisk i punktów asekuracyjnych
 • zasady budowy systemów wyciągowych


Praktyka

 • nauka podstawowych węzłów (kluczka, ósemka pojedyńcza, ósemka podwójna,
             taśmowy, podwójny zderzakowy, wyblinka, półwyblinka, flagowy)
 • budowa stanowisk i punktów asekuracyjnych
 • zjazdy w różnych przyrządach z asekuracją (HMS, rolka stop, rig, ósemka)
 • wychodzenie po linie ( w systemie DED oraz rolka stop+płania, rig+płania)
 • zjazdy i wychodzenie po linie (przejście przez węzeł, punkt asekuracyjny, odciąg,
            zmiana kierunku)
 • praca w ławie
 • wspinaczka przemysłowa
 • poręczowanie - poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych
 • praca na dachach, kratownicach
 • techniki dostępu budowlanego
 • techniki hakowe - poruszanie się pod konstrukcją (np. pod stropem)
 • systemy wyciągowe
 • transport wysokościowy
 • autoratownictwo partnera w linach własnych i partnera
 • techniki ratownicze - opuszczanie i podciąganie
 • pierwsza pomoc przed medyczna

  EGZAMIN


SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE:

 

 

 

KURSY WSPINACZKOWE:


 

 • Kurs Podstawowy Wspinaczki Skalnej
 • Kurs Wspinaczki Skalnej
            Po Drogach Ubezpieczonych
 • Kurs Wspinaczki Skalnej
            Po Drogach Nie Ubezpieczonych
 • Kurs Wspinaczki Na Sztucznej Scianie
 • Kurs Ze Sztucznej Ściany W Skały
 • Kurs Operatora Sztucznej Ściany