NorthSouth

SZKOŁA PŁYWANIA

ROMAN MIKOS - KIELON
Współzałożyciel NorthSouth Group.
W firmie odpowiada za prace alpinistyczne i szkolenie.
Ratownik GOPR, przewodnik psa ratowniczego "JURA". Był Szefem Szkolenia Wysokościowego Specjalnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej Morskiego Oddziału Fundacji "GROM". Członek Seksji Wysokościowej Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK-Sopot. Wieloletni instroktor ZHP. Instruktor kajakarstwa PZKaj, instruktor sportu, alpinista, wspinacz, sternik motorowodny, grotołaz, alpinista przemysłowy. Podczas wejścia na Mt. Aconcagua 6968m npm. (ANDY) wprowadzał niewidomego uczestnika wyprawy.

 

 

 

 


 

NATALIA MIKOS - NATI
Współzałożyciel NorthSouth Group.
W firmie odpowiada za sporty i szkolenia wodne.
Trener Żeglarstwa Sportowego. Ratownik WOPR. Studentka AWFiS, Instruktor pływania, instruktor kajakarstwa PZKj,  żeglarz jachtowy, starszy sternik motorowodny, masażysta. Nauczyciel pływania w II Społecznym Towarzystwie Oświatowym.

 

 

 

 


  

JURA
Pies poszukiwawczy KLASY "B". Ratownik GOPR, 
oraz SGPR Morskiego Oddziału Fundacji "GROM".
Obecnie na emeryturze.